dlaczego rolety ?
Przetarg

PRZETARGI

nr 1/2016 z dnia 16.12.2016 (wózek widłowy)


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Wdrożenie przez A3B Sp. z o. o. technologii Samosterującej Prefabrykacji Pancerzy Roletowych Auto Plus

A3B Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę wózka widłowego. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 27.12.2016r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • pocztą: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • e-mailem na adres: biuro@a3b.pl

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

 nr 2/2016 z dnia 16.12.2016 (automatyczna linia do produkcji pancerzy)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Wdrożenie przez A3B Sp. z o. o. technologii Samosterującej Prefabrykacji Pancerzy Roletowych Auto Plus

A3B Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie automatycznej linii do produkcji pancerzy. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 27.12.2016r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • pocztą: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • e-mailem na adres: biuro@a3b.pl

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

 


 

nr 3/2016 z dnia 16.12.2016 (regały wysokiego składowania)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Wdrożenie przez A3B Sp. z o. o. technologii Samosterującej Prefabrykacji Pancerzy Roletowych Auto Plus

A3B Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę oraz montaż regałów wysokiego składowania. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 27.12.2016r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • pocztą: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • e-mailem na adres: biuro@a3b.pl

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).


nr 1/2017 z dnia 27.03.2017 (automat nawiercający)


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Wdrożenie przez A3B Sp. z o. o. technologii Samosterującej Prefabrykacji Pancerzy Roletowych Auto Plus

A3B Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie automatu nawiercającego. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 4.04.2017r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • pocztą: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • e-mailem na adres: biuro@a3b.pl

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).


nr 2/2017 z dnia 27.03.2017 (automat owijający)

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Wdrożenie przez A3B Sp. z o. o. technologii Samosterującej Prefabrykacji Pancerzy Roletowych Auto Plus

A3B Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie automatu owijającego. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 4.04.2017r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • pocztą: A3B Sp. z o.o., ul. Wiejska 62, 55-095 Długołęka
 • e-mailem na adres: biuro@a3b.pl

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).


WYNIKI PRZETARGÓW

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 16.12.2016 (wózek widłowy)

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem z dniem 27.12.2016r. do godz. 12:00 terminu składania ofert na dostawę wózka widłowego informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1/2016 z dnia 16.12.2016 dokonano wyboru oferty firmy:
SETMIL Sp. z o.o.
ul. Pyskowicka 20
41-800 Zabrze


 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 16.12.2016 (automatyczna linia do produkcji pancerzy)

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem z dniem 27.12.2016r. do godz. 12:00 terminu składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie automatycznej linii do produkcji pancerzy informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 2/2016 z dnia 16.12.2016 dokonano wyboru oferty firmy:
ACROLOC Werkzeugmaschinen Ing. Spanagel GmbH
Mühleweg 11
D-72800 Eningen


 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 3/2016 z dnia 16.12.2016 (regały wysokiego składowania)

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem z dniem 27.12.2016r. do godz. 12:00 terminu składania ofert na dostawę oraz montaż zestawu regałów wysokiego składowania informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 3/2016 z dnia 16.12.2016 dokonano wyboru oferty firmy:
WDX Spółka Akcyjna
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa


  
Dolnośląskie centrum rolet - producent rolet. rolety zewnętrzne, rolety RKS, rolety naokienne, rolety elewacyjne, rolety do zabudowy, rolety z moskitierą, moskitiery rolowane, kraty rolowane, bramy segmentowe, bramy rolowane. produkcja, sprzedaż, montaż